ท่องโลกสดใส

รายการวาไรตี้ ท่องเที่ยว และอาหาร นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ในประเทศไทยทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้เป็นที่รู้จักของชาวไทย และ ชาวต่างชาติ

โดยเน้นรูปแบบการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นหากไม่ร่วมกันปกป้องดูแลขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ศิลปวัฒนธรรมไทย งานหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยเน้นภูมิปัญญาของชาวบ้านวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แนะนำเส้นทาง การเดินทาง ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน เพื่อให้ทราบถึง ข้อมูลก่อนการเดินทางรวมทั้งสถานที่พักในรูปแบบ Home stay ที่ให้การบริการ แบบกันเอง จนถึงโรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาว ที่มี ชื่อเสียงติดอันดับโลก รวมถีง Spa ไทย ชิมอาหาร อร่อยทุกรูปแบบ ทุกระดับ ตั้งแต่ร้านเล็ก จนถึงภัตตาคารชั้นนำ

ช่วงที่ 2 ชื่อช่วง ตามใจ (By Sponsor) นำเสนอรูปแบบของ สิ่งใหม่ๆ ที่ผู้ชมแนะนำมา อาทิเช่น ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี่ ที่ทันสมัยของเครื่องเสียง โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ ความทันสมัย ของ วงการแฟชั่น ความงาม เจาะลึกถึงความสามารถของคนไทยใน รูปแบบต่างๆ อาทิ สิ่งประดิษฐ์จากฝีมือคนไทย คนดีของสังคมไทย ความสามารถของเด็กไทยที่เกิดในสหรัฐอเมริกา ข่าวสาร และ ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ชม สัมภาษณ์พิเศษ บุคคลที่น่าสนใจ

วันและเวลาออกอากาศ ทุกวันศุกร์ 09:00 pm. – 09:30 pm PST Rerun ทุกวันจันทร์ 01:00 – 01:30 pm PST ทางสถานีโทรทัศน์ NATtv ???????????? ????8:30-9:00AM. ??????? NAT Variety&Music

ดำเนินรายการ โดย เปิ้ล อนะมาน

Thong-Lok-Sod-Sai Program showing about Travel & Food Guides and IT updated information. The variety entertainment travels & foods program

The TV program has identified two themes to be featured, Travel & Food Guides and IT Updates.

The 1st session will be an effective tool for viewers who are planning trips to "Thailand's hottest trends, destinations, journeys and experiences!” as well as help them get on the right track and stuff once they plans are in order, and want the right gear for a safe and successful journey with testing foods from famous or simply local restaurants. Moreover approach and promote the Medical Tourism Project for the healthy recuperate and treatment. It is being positioned as an interactive, informative and entertaining travelogue.

The 2nd session will be focused on technologies and update on fashion and beauty. Also get to know the potential of Thai youth and Thai kids who grew up in USA. Last but not least to bring from time to time quality speakers of timely subject matter to feature guest speakers.

Every Friday 09:00 -09:30 pm (Pacific Time) Re-run every Monday 01:00 – 01.30 pm on NATtv And Wednesday 08:30 - 9:00 AM. on NAT Variety&Music


Program Producer Ms. Narunchala Anamarn (Apple)

Digital Satallite Receiver NAT 400