บ้านสีขาว

เป็นรายการ วาไรตี้ทอล์คโชว์สร้างสรรค์สังคม นำเสนอในรูปแบบ เน้นประโยชน์ และให้ความรู้ในทุกด้านแก่ผู้ชม อาทิเช่น ความรู้ ด้านสุขภาพ โดยทางรายการได้เรียนเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละ สาขา มาให้ความรู้ทางด้านการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง ประโยชน์ของการออกกำลังกาย และการป้องกัน โรคภัยต่างๆ ที่ เป็นอันตรายโดยให้ผู้ชมทางบ้านมีส่วนร่วม โดยการโทรศัพท์มา ปรึกษาปัญหาด้าน สุขภาพ

บางช่วงรายการ ได้เรียนเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในแต่ละ สาขา อาชีพหรือผู้ทรงคุณวุฒิ มาพูดคุย และให้ความรู้ในด้านนั้นๆ ข่าวสุขภาพทั้ง จากประเทศไทย และทั่วทุกมุมโลก

วันและเวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 07:30 pm - 08:30 pm (Pacific Time) 1 ชั่วโมง Rerun ทุกวันจันทร์ เวลา 07:00 am – 08:00 am (Pacific Time)

ดำเนินรายการโดย นรัญชลา (เปิ้ล) อนะมาน

จุดเด่นของรายการ เป็นรายการสด ที่ให้ประโยชน์ ความรู้ และ สร้างสรรค์สังคมแก่ผู้ชมโดยให้ความรู้ ทางด้านสุขภาพ และความรู้ ทั่วไป เป็นการดำเนินรายการสด และให้ผู้ชมมีส่วนร่วมใน รายการ โดยโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพ หรือการแสดงความคิดเห็น ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแขกรับเชิญจะเป็นทั้งแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ ที่มีความรู้ความสามารถใน แต่ละอาชีพ ซึ่งแตกต่างจากรายการอื่นๆ ที่ยังไม่มีเนื้อหาในลักษณะนี้ ขณะเดียวกันทางรายการยังให้ข้อมูล ทางด้านสุขภาพ และข้อมูลทางด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม รายการ โดยเน้นทันต่อเหตุการณ์ และสร้างสรรค์สังคม อาทิเช่น ข่าวสารจากหน่วยราชการ และเอกชนทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงข่าวสารจากประเทศไทย

Baan-C-Khao is a weekly “LIVE” talk show program educational programs with topics relevant to health, beauty, fashion, travel, food, and human interest stories.

We intend to capture the interest of certain target group for each session.

Thus, the sponsors for each session will receive their most benefits as we reach out for the right target group that they look for.

Show Title : Baan-C-Khao

Genre : Weekly Live Talk Show in Thai

Detail : A weekly talk show with wide variety of educational programs on topics relevant to health, beauty, fashion, travel, food, human interest stories and Thai cultures. In addition, to brings quality speakers of timely subject matter to feature Guest speakers and viewer calls.

Schedule : Saturdays 07:00 -08:00 pm (Pacific Time) Re-run Monday 07:00 - 08:00 am PST

Channel : NAT.TV, CALIFORNIA

Program Producer : Ms. Narunchala Anamarn (Apple)

Contact Information Baan-C-Khao Productions

 

Digital Satallite Receiver NAT 400