รายการสร้างสรรค์สังคมลาว

รายการดีๆ ที่ NAT TV ตั้งใจสร้างสรรค์เพื่อชุมชน และ พี่น้องชาวลาวโดยเฉพาะ โดยท่านพี่น้องชาวลาวจะได ้รับทราบถึงข่าวสารของชุมชนของท่าน หรือท่านอาจจะฝาก ข่าวต่างๆ ถึงชุมชนชาวลาวที่อยู่ทั่ว สหรัฐและแคนาดา ให้ได้ทราบข่าวคราว ความเคลื่อนไหวต่างๆของ พี่น้อง ชาวลาว โดยสองพิธีกรคุณภาพ

Digital Satallite Receiver NAT 400